Back

Rozsáhlý jednoduchý placebem kontrolovaný pokus u dospělých s poraněním hlavy a poruchou vědomí zkoumající účinek 48 hodinové infůze kortikosteroidů na mortalitu a neurologické následky    

Miliony lidí na celém světě jsou každoročně léčeny pro těžký úraz hlavy. Významná část z nich zemře a mnoha dalším zůstanou trvalé následky. Pokud by byla krátkodobá infůze kortikosteroidů schopna snížit tato rizika třeba jen u malého procenta pacientů, může při postižení mnoha set tisíc postižených ročně zachránit život nebo ušetřit dlouhodobých následků tisíce nemocných. 

Jestliže zkombinujeme všechny předchozí pokusy zkoumající užití steroidů u úrazů hlavy, riziko úmrtí je asi o 2% nižší v léčené skupině proti kontrolám, ale 95% interval spolehlivosti zahrnuje od 6% snížení do 2% zvýšení úmrtnosti. Souhrn výsledků tedy může znamenat, že steroidy nepřinášejí prospěch, ale též, že několika procentům pacientů prospěšné budou. Pokus CRASH spolehlivě určí vliv krátkodobé infůze kortikosteroidů na úmrtnost a na pozdní následky u pacientů po významném poranění hlavy. 

Aby bylo možno spolehlivě statisticky posoudit případné zlepšení jen u několika málo procent, mnoho tisíc pacientů s čerstvým úrazem hlavy musí být náhodně rozděleno do skupiny léčené infůzí steroidů a do skupiny kontrolní. Tak velký počet je dosažitelný jedině tehdy, pokud budou spolupracovat stovky lékařů a sester, pečujících o tyto pacienty. Jelikož tento personál je velmi vytížen a pracuje v urgentních situacích, pokus nevyžaduje takřka žádnou práci navíc; nejsou potřeba žádná speciální vyšetření ani změny běžného způsobu ošetřování. Sběr a vykazování potřebných údajů je zcela minimální. Pacienti účastnící se na tomto pokusu nejsou vyloučeni ze zařazení do jiných výzkumů. Schéma pokusu je shrnuto na poslední straně přebalu. 

 

CRASH určí spolehlivě vliv krátkodobé infůze kortikosteroidů na úmrtnost a pozdní následky po významném poranění hlavy


 
Zařaditelní
  • Všichni dospělí s úrazem hlavy v posledních 8 hodinách a nějakou abnormalitou v Glasgow Coma Scale
  • Podle ošetřujícího lékaře není jasná indikace ale ani kontraindikace užití steroidů
Randomizace
  • CRASH číslo bude přiděleno; podej infuzi z příslušného balení podle instrukcí
 
48-hodinová infůze
  • 1-hodinová úvodní infůze 100mL (2g steroidu nebo placeba ve fyziologickém roztoku)
  • 48-hodinová infůze 20mL/h: (0.4g/h steroidu nebo placeba)
 

Žádná další vyšetření:
jednostránkový formulář výsledku léčby (při propuštění, úmrtí v nemocnici nebo po 2 týdnech od přijetí – dle toho, co nastane nejdříve).